donderdag 26 maart 2015

Teams aan zet met Stichting leerKRACHT

Ik had al wel eens van leerKRACHT gehoord en erover gelezen, maar vanuit het mbo nog geen voorbeelden gezien. Daarom volgde ik in de eerste ronde de sessie van ROC A12 en Stichting leerKRACHT.

We startten met een bordsessie, iets dat ook bij de methode van leerKRACHT de start is en in scholen 1 a 2 keer per week plaatsvindt. Daarbij worden concrete doelen bepaald en successen benoemd. Door ervaringen en ideeën uit te wisselen leert men van elkaar. Positieve resultaten worden expliciet benoemd en verbeterpunten worden in actiepunten omgezet.

De start van leerKRACHT bij ROC A12 werd ingegeven door de wens vanuit een team om meer zelfsturing te realiseren toen de teamleider met verlof ging. Uiteindelijk bleek Stichting leerKRACHT goed aan te sluiten bij wat ze wilden. Uitgangspunt is dat professionals leren door samen te werken, bij elkaar te kijken en het over de lespraktijk te hebben.  Geloven in de kracht van de leraar, de professionaliteit en de leraar die de regie ook naar zich toe trekt. Uitgangspunt is altijd wat de leerling nodig heeft, wat wil je bij de leerlingen bereiken?
VO-school de Populier werd ook als voorbeeld genoemd. Een docent zag dat resultaten achteruit liepen en vroeg haar collega's om mee te denken over een oplossing Daarop werden door de sectie de resultaten geanalyseerd en werd samen aan de lesinhoud gewerkt. Ook ging men bij elkaar kijken en wisselde ervaringen en tips uit. Na dit proces stegen de resultaten naar aanzienlijk.
Een dergelijke cultuuromslag kan alleen plaatsvinden als je de mensen weet de overtuigen, zelf het juiste voorbeeldgedrag vertoont, systemen en structuren geen belemmering hoeven te vormen (tijd, roosters, part-timers) en de teamleden voldoende vaardigheden hebben om deel te nemen, bijvoorbeeld rond het geven van feedback.

Bij Zadkine is de keuze om mee te doen bij de teams neergelegd en een grens gesteld van het aantal wat mee ging doen. Toen is een bootcamp georganiseerd waarin het concept wordt doorgenomen en 8 weken training is nodig. In kleine “golven” werd het geïmplementeerd. Uiteindelijk doet een heel team mee. Ieder team krijgt een coach die ze een jaar lang begeleidt.
Er zijn nu 200 scholen die meedoen, maar mond op mond reclame zorgt voor een snelle toename van dat aantal. Zie verder de site van Leerkracht voor meer info en bijeenkomsten en de uitgedeelde folder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten