woensdag 25 maart 2015

Reis zo ver je kunt kijken. Daarna kun je verder zien.

Carl Govers en Ruud van Rijen van de Onderwijsgroep Tilburg nemen ons mee op hun reis om medewerkers achter de collectieve ambitie te krijgen. Een wat cryptisch thema, dus ik ben benieuwd hoe ze dat concreet maken.

Ruud opent met een intro over LEAN management en de ambitie van de Onderwijsgroep Tilburg. Deze is hoog: "het beste onderwijs bieden", best een 'robuust' doel lijkt me. LEAN kent een 'harde' kant, met aandacht voor de middelen, en een zachte kant met aandacht voor cultuur en de mens.
De eerste reactie op LEAN was overigens: "wij zijn geen koekjesfabriek". Ik vermoed vanwege de associatie met Toyota lopende band productie. De nadruk lag echter op de cultuuromslag, met de vraag "Wat moeten wij als team zelf doen om betere resultaten te bereiken?"


Om deze verandering vorm te geven zoekt men steeds de aansluiting tussen het WAAROM, de WAT en het HOE. De waarom-vraag zoekt natuurlijk wat de motivatie is. Veranderingen die extrinsiek gemotiveerd zijn (inspectie, wetgeving, etc.) voelen als MOETEN. Motivaties die geboren zijn uit een hart voor studenten zijn meer intrinsiek en voelen als WILLEN. Onder het motto "elke dag een beetje beter".

Één van de methodieken uit het LEAN gedachtegoed heet 'policy-deployment'. Deze is gebruikt om iteratief en meetbaar doelen te bereiken. Zowel op het niveau van de teams als op het niveau van het management/bestuur.
Policy Deployment kent vier stappen: omschrijf de collectieve ambitie, formuleer strategische doeken, laat scholen dit vertalen naar concrete doelen en meet prestaties. Volg daarna de cyclus opnieuw.

Daarnaast worden er ook relatief kleine maar toch effectieve dingen gedaan. Doordat bijvoorbeeld schooldirecteuren op een letterlijke zeepkist voor hun team staan om de ambitie te verhalen en te vertalen.

Overigens leidt de ambitie "het beste onderwijs" tot vragen wat je daar onder verstaat. De definitie daarvan heeft men expres even in het midden gelaten. Zodat teams zelf de vrijheid hebben om de dialoog aan te gaan wat men wil verbeteren. Pas in tweede instantie gaan ze ook kijken naar de voor de hand liggende indicatoren hiervoor, zoals lage VSV, hoge studententevredenheid en rendementen.

Quote van Carl "Je hebt een dubbele baan! Je werk doen en elke dag je werk een beetje beter maken."

In de beschrijving van hun ambitie maken ze gebruik van een metafoor: die van een huis. Deze bevat doelen, waarden en principes. Dit is niet alleen een top-down benadering, maar wordt aangewend om teams te faciliteren. Aangezien teams zelf ruimte krijgen om dit huis vorm te geven.

Ruud geeft aan dat na verloop van tijd er minder overhead nodig is voor het coördineren van dingen die fout lopen, aangezien de coördinatie door teams zelf beter verloopt. Althans dit heeft hij gezien in soortgelijke trajecten in de zorgsector.

Carl geeft aan dat leiderschap wel aandacht behoeft. Illustratief: vroeger als er iets fout ging dan moesten mensen langskomen bij de bestuurder. Nu gaan zij andersom meer de teams opzoeken. Een bestuurder stelt zich kwetsbaarder op.

Disclaimer ;)
Ik werk zelf als informatiemanager op de Onderwijsgroep Tilburg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten