woensdag 25 maart 2015

Professionele ontwikkeling met POWER Koning Willem 1 College

Een heldere uiteenzetting van de werkwijze van het college van de afgelopen jaren. Centraal stonden de resultaten van de professionele ontwikkeling van de medewerkers en de manier waarop dit gestalte heeft gekregen. 
Kenmerkend is dat de werkwijze solide en transparant is geweest. Het college heeft voortvarend en gestructureerd gewerkt aan het verhogen van de professionaliteit. 
Starpunt waren destijds de doelen van het instituut en deze zijn via de opleidingen doorvertaald naar de competenties die docenten moeten hebben. Vakmanschap is een centraal begrip, vakmanschap van de docent. vertrekpunt is de student. wat moeten we doen om beter onderwijs te krijgen voor de studenten? Uit extern onderzoek blijkt duidelijk dat de docenten die geschoold zijn beter onderwijs geven.

Hoe zijn docenten gemotiveerd om deel te nemen aan scholing? Het Koning Willem 1 gaat uit van de 80 uur scholing die elke docent heeft en er wordt verwacht dat je die ook gebruikt. docenten moeten duidelijk aangeven hoe ze die tijd hebben besteed. Voor de invulling van die tijd zijn ruwweg twee trajecten beschikbaar.
  1. ik wil een goede leraar zijn (bestaand uit verplichte en vrije keuze delen)
  2. ik wil een betere leraar worden
Voor beide is een aanbod beschikbaar. omdat voor de studenten de lat hoog ligt, wordt ook van docenten verwacht dat ze aan hun vakmanschap willen werken. Soms met een klein duwtje van het college.

Het resultaat in cijfers ziet er als volgt uit:

99% van de docenten is nu bevoegd
85% heeft scholing gevolgd
100% heeft teamscholing gevolgd
70% volgde een vorm van verplichte scholing

Lessen die men geleerd heeft en waar verbeteringen gaan plaatsvinden op grond van feedback van deelnemers:
  • handhaaf de verplichte onderdelen
  • meer aandacht voor teamscholing
  • meer aandacht voor de loopbaanfase van deelnemers (beginnende docenten hebben andere scholing nodig dan oud gediende)
  • meer ruimte voor eigen inbreng
Het afgelopen jaar hebben teams op vrijwillige basis een soort van teamfoto gemaakt. De informatie die hieruit kwam is aanleiding geweest om de komende tijd de nadruk te leggen op teamscholingen. Ook hier kan weer informatie uit komen voor individuele scholing, maar met name de teams staan de komende tijd centraal.

Voordat het brandalarm afging in het gebouw, deden we een poging op flappen feedback te geven op de verkregen informatie aan de hand van de POWER methodiek.

Pluspunten
Opmerkingen
Wonderlijke dingen
Excelleren
Repareren

Helaas was er geen tijd meer deze te bespreken, achteraf bleek een broodrooster in een andere zaal de oorzaak van het afgaan van het alarm. FOEI!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten