woensdag 25 maart 2015

Preconferentie - Young MBO

Joël de Bruijn - live bloggend tijdens Young MBO
In het Portiersgebouw van DRU Cultuurfabriek vinden diverse pre-conferenties plaats.
In de sessie "Young MBO" beantwoordt Minister Jet Bussemaker de vraag: "Hoe kan het MBO jouw frisse blik benutten?"

Het programma staat in het teken van de jonge docent en medewerkers (voor het gemak onder de 35 jaar) en kent drie thema's en een gesprek met de minister:
 • Hoe maak je het MBO aantrekkelijk en hoe houdt je jonge docenten vast? Boeien en binden dus.
 • De rol van jonge docenten bij de kwaliteit van het onderwijs. Is er ruimte om bestaande patronen te doorbreken? Innovatie dus.
 • Hoe laat je het onderwijs aansluiten bij de leefwereld van de student? Eigentijds onderwijs dus.
De werkvorm bestond uit de rondes "Exploreren", "Concluderen" en "Realiseren" waarin docenten brainstormen en steeds tafels wisselen. Hieronder volgt een impressie.Exploreren

Deelnemers spraken over de vragen "Wat zit ons het meest in de weg? Waar hebben we het meest last van?". 
 • Onbekendheid als starter: er zijn veel onbekende taken die op je afkomen. Veel procedures zijn onbekend en oudere docenten hebben vaak niet de tijd om hier structureel aandacht aan te geven om je dit uit te leggen. Soms is er ook onduidelijk beleid waardoor je alles moet uitzoeken. Sommigen die starten als invaller krijgen helemaal geen begeleiding.
 • Administratieve rompslomp, de verzuimregistratie, controles voor inspectie en leerplicht.
 • Veel verplichte vernieuwingen en de oneindigheid van de veranderingen.
 • Oplopen tegen de houding van anderen zoals de intern gepensioneerde ("Ik zit mijn tijd uit!") of de hakzanders ("Over een jaar gaat het toch anders").
 • Het imago van het MBO.
 • Instroom en doorstroom van je carrière: beperking van de formatie sluit soms nieuwe jonge instroom uit. Eenmaal wel een vaste baan is de doorstroom naar LC moeilijk of verschilt ontzettend per instelling.  
 • Hoge werkdruk en moeilijke taakverdeling.

Concluderen

Welke creatieve ideeën hebben we om het anders te doen?
 • Doe meer met intervisie en voer dialogen. Werk samen met ouderen waarin je ideeën van jongeren combineert met de ervaring van ouderen.
 • Maak beleid samen met docenten, bottum-up.
 • Tijd! Tijd! Tijd! Komt overal terug. Tijd om je in te werken, tijd voor intervisie, een beperkter aantal taken als startend docent etc., minder nadruk op administratieve taken en meer op passie en het onderwijs zelf. 
 • Meer begeleiding voor starters en coaching. Concreet: maak als school een "Startende Docenten" gids. 
 • Begin klein bij veranderingen.  

Realiseren

Wat is er nodig om je ideeën succesvol te laten zijn? 
 • Geef in de opleiding tot docent aandacht aan MBO-specifieke zaken zoals de doelgroep en wetgeving.
 • Deel ervaringen met elkaar op vrijwillige basis en vorm geen eilandjes. 
 • Geef de samenwerking tussen jonge docenten ook online vorm.
 • Verandering moet vanuit het team zelf komen. Stichting Leerkracht wordt getipt.
Er schuilt in bijeenkomsten met een bepaalde leeftijdsgroep altijd de valkuil dat men zich afzet tegen andere leeftijden. Toch kwam ik veel constructieve ideeën tegen om juist samen te werken. Als generieke randvoorwaarde voor alle oplossingen wordt tocht echt wel tijd genoemd en daarmee dus geld. Daarnaast vind ik het positief dat Jet Bussemaker de dialoog opzoekt en toegankelijk houdt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten