donderdag 26 maart 2015

Onderwijs zichtbaar maken in cijfersMartijn Broekhuizen en Albert Vlaardingerbroek laten zien hoe zij het Noorden van het land in beeld brengen. In de aanloop van de presentatie mogen we eerste even een rekentoets op 3FM niveau maken. Geen idee wie geslaagd is. Albert lees zelfs in de Algarve zijn vakliteratuur en daar is hun route langs de cijfers begonnen. De vraag was hoe kunnen we onze professionals nu van voldoende info voorzien dat ze ook zelf kunnen sturen.


Professor Hattie is onder andere hun inspiratie bron geweest. Ze spitsen dit nu toe op Taal en Rekenen. Vraagstukken als helpen al die extra uren bv., dus de beschikbare data op een rij gezet. 

Gebruik de informatie om te sturen, processturing in het bijzonder. Een poging om niet alleen naar de administratieve omgeving te kijken, maar juist ook naar de waarde voor het onderwijs boven tafel brengen. Een vraag bv kan zijn is klassenverkleining een optie naar beter resultaat. Het tegendeel lijkt waar. Er blijft bij grotere klassen geld over, wat je dan dus op een andere wijze kunt inzetten voor het onderwijs. Feedback is zonder twijfel een belangrijke inspiratie voor onze studenten. Uit de resultaten is waardevolle feedback te halen en te gebruiken.

Je kan nog verder gaan met zaken als hoe doen onze studenten het per SLB'er, waarom gaat het daar beter dan daar. Is wel een beetje eng natuurlijk, zijn we niet gewend. Terwijl we in het bedrijfsleven niets anders doen dan dat. Een andere vraag is hoe doen we de intake en wat is dan het resultaat over enige tijd. Tenslotte de eerder genoemde vraag wat is het rendement van taal en rekenlessen.

Bij Noorderpoort doet iedereen een TOA toets, dus het startmoment / niveau is bekend. Afhankelijk van dit niveau wordt bepaald of extra lessen nodig zijn. Waarschijnlijk werken we allemaal op die manier. Met Lavastorm neem je alle studenten, wie hebben er extra ondersteuning gehad en wat is hun Cito resultaat. Er waren ook studenten die de extra ondersteuning niet hebben gevolgd en daarmee dus gelijk een mooie referentiegroep zijn. Een bijzondere uitkomst is dat het blijkbaar helemaal niks heeft uitgemaakt op de resultaten. Beide groepen hadden ongeveer het zelfde groei percentage. Let op het gaat om voorlopigheid cijfers.

Wat heeft dan wel effect op een verbeterd studieresultaat, dat is dan een heel interessante vraag. Het geeft wel aan dat je door de cijfers toch even opnieuw tot nadenken wordt aangezet. Tegelijkertijd moet je concluderen dat we nog meer data nodig hebben, om de werkelijke verbeter factoren boven tafel te krijgen. Heeft de docent bv ook invloed op de resultaten en ja natuurlijk is dat zo, denk aan de positieve feedback hierboven genoemd. De eerste uitkomst is natuurlijk wel teleurstellend voor de eigenaar van de ondersteuningsactivireiten op taal en reken gebied. 

Essentie is dat je met elkaar in gesprek moet over deze uitkomsten om daar gezamenlijk actie op te ondernemen. Nog meer data toevoegen zoals AAR bv. zijn dan vervolgstappen. Dan kan ook ingezet worden op basis van de professionele ruimte. Kunnen teams dan ook echt aan de slag met deze informatie en wat kunnen we dan van elkaar leren.

Focus x2 is een pilot die voor de komende tijd in de pijplijn zit. Hier willen ze net als in de sport al gebeurt de les filmen, niet alleen de docent maar ook de reacties van de studenten. Dat ondersteund met de juiste vragenlijsten om te kunnen meteen en weten. In Engeland zijn daar de eerste stapje op dit gebied in het onderwijs gezet. Een interessante beschouwing over de activiteiten van Noorderpoort om de beschikbare data echt te gebruiken voor verbetering van het onderwijs.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten