woensdag 25 maart 2015

Hoe STARR ben jij?

Kees Snippert en Ada Lebbink vertellen over het personeelsbeleid en het competentiespel bij AOC Oost.

Werken aan permanente professionalisering van de docenten en de teams door middel van competentiemanagement. In alle competentieprofielen zitten de drie kerncompetenties van AOC Oost: werken aan kwaliteit, resultaatgericht werken, werken met passie. Daarnaast is zelfontwikkeling een competentie voor allen. Competentieontwikkeling opzetten met doelen en resultaatmeting. AOC heeft instrumenten ingezet:

 • LAT: hoe hoog ligt jouw lat?
 • SMART: als eis aan compentieontwikkeldoelen.
 • Leergang coachend leiderschap (1 jaar) onderdeel daarvan is leren feed back geven en intervisie. Leergang voor alle docenten. Daarna zijn de teamleiders op hun verzoek ook in dezelfde leergang coachend leiderschap geschoold. 
 • Competentiespel
Daar mochten we in de workshop aan proeven.
In groepjes van vier werd gewerkt aan het beoordelen van 8 competenties in vier vakken: ster, verlanglijst, broedkist, cadeautje.

Opdracht 1 was:  scoor jezelf op:
 • 'Deze competentie heb ik' (ster)
 • 'Deze competentie wil ik nu ontwikkelen' (verlanglijst) 
 • 'Deze compentie wil ik later ontwikkelen'(broedkist)
Je scoort dat in de betreffende gekleurde vakken.

Opdracht 2: Je presenteert je scores aan elkaar.

Opdracht 3: de toehoorders scoren de presentator op wat zij waarnemen als goede competenties van de presentator. (Cadeautje)  (Dat werd 3x herhaald).
Dit instrument wordt in een dagdeel met een team gedaan. Het gold ook als basis voor het schrijven van de individuele POP's

Bevindingen en ervaringen in het gebruik van het instrument tijdens de workshop:
Het instrument brengt je bijna automatisch tot de kern van je competenties en nodigt uit tot direct en open feed back geven.

Kernpunten uit evaluatie van het instrument bij AOC Oost:

Plussen:
 • Je leert de sterkten van je teamgenoten kennen.
 • Het instrument helpt om mensen in een team binnenboord te houden.
 • Ontwikkeling van medewerkers kwalitatief naar hoger niveau.
 • Erkenning van kwaliteiten werkt motiverend.
Valkuilen:
 • uitvoering gesprekscyclus blijft moeilijk door tijddruk, grote teams, enz.
 • de kwaliteit van de gesprekken.
 • te veel focus op verbeteren waardoor de goede medewerkers te weinig aandacht krijgen.
 • de managementrapportage en sturingsaspecten kunnen als bedreiging ervaren worden.
 • discussie over beoordelen en belonen.
De volgende stap in kwaliteit-ontwikkeling AOC Oost: studentevaluaties toevoegen aan systematiek.

Geschreven door John Schobben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten