woensdag 25 maart 2015

Het waarom?

De waarom-vraag is terug in het MBO en dat is een goed geluid op de CVI managementconferentie.
Het beantwoorden van die waarom-vraag is helemaal niet zo moeilijk te beantwoorden.
Jonge mensen 'opleiden' om zich staande te houden in een veranderende maatschappij die veel van ons vraagt. Frank van Massenhove gaat in zijn keynote in op de millennial, de werknemer van de toekomst, die zoekt naar een aantrekkelijke werkgever die hem of haar ruimte geeft om gelukkig te kunnen zijn. Als dat een basis vormt voor het onderwijs zitten we dicht bij het waarom. En dan wordt het spannend.

Want uitgaande van het waarom en de bedoeling wordt het ook spannend in onderwijsorganisaties. Daar waar het proces en de ontwikkeling van teams centraal wordt gesteld, zoals bij ROC A12 het geval, kan een dilemma ontstaan ten aanzien van de 'harde resultaten' die ook gevraagd worden. Jannemieke Wijgergangs brengt in haar rol van directeur de dilemma's naar voren.

Hoe kunnen ontwikkeling en proces aan de ene kant hand in hand gaan met de resultaatgerichtheid aan de andere kant. Kun je taakvolwassen teams zelf de verantwoordelijkheid geven voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en wat als dat niet gebeurt?
Heeft niet iedereen recht op zo'n gesprek met name ook in situaties waar de teams nog niet zo 'volwassen' zijn dat de teamleden hier samen goed vorm aan weten te geven? En: wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van de professionele medewerker? 'De professional zelf' is het logische antwoord en tegelijkertijd rijst de vraag wat dan de verantwoordelijkheid van de organisatie is.

Een mooie bijeenkomst waarin meer MBO-instellingen laten zien zoekende te zijn naar de antwoorden. Zijn er eigenlijk wel eenduidige antwoorden te geven. Ik denk dat er maar één antwoord mogelijk is: het gesprek / de dialoog met elkaar aangaan en steeds opnieuw blijven voeren!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten