woensdag 25 maart 2015

Girl POWER voor professionele ontwikkeling KW1C

Jeanette Noordijk en Josee Bours onthullen de kracht van het professionaliseringsprogramma van KW1C.

Professionalisering als aanjager van je innovatie:
Richting aan innovatie door krachtige wegwijzers: naast vakmanschap moeten wij ondernemendheid, denkvaardigheid, en mediawijsheid ontwikkelen bij studenten. Wat betekent dat voor aspecten van professionalisering? De docent moet zich ontwikkelen op EN leraarvakmanschap EN teamwork EN innovatie EN pedagogisch/didactisch bekwaam EN zelfinnovatief zijn.


Professionele ontwikkeling voor leraren gaat niet vanzelf. KW1C geeft de docent een zetje. Er worden eisen aan professionalisering gesteld vanuit de organisatiedoelen. De docent moet de ontwikkeling van zijn professionalisering ook laten zien.
KW1C heeft een professionaliseringscyclus van 4 jaar gekoppeld aan functioneringsgesprekken.
De kracht van het professionaliseringsbeleid is de  samenhang van organisatiedoelen, teamdoelen, individuele doelen en eigenaarschap. Achter het professionaliseringsbeleid en de uitvoering ervan zit een monitoringssysteem dat de voortgang van docenten aantoonbaar maakt.

Uitgangspunt voor het professionaliseringsprogramma is de simpele vraag: wat heeft de student nodig? Kracht is de koppeling van organisatiedoelen, teamdoelen en individuele doelen aan de kerndoelen van de organisatie en die is weer terug te voeren op 1 vraag: wat heeft onze student nodig?

Het professionaliseringsprogramma  is ingericht in twee leerlijnen:
  • hoe blijf ik een goede docent?
  • hoe word ik een betere docent?
De effecten van de scholing in de leerlijn wordt gemeten met een meetmethode ontwikkeld met de Open Universiteit. Het systeem toont aan welke doelen met de professionaliseringsprogramma's worden bereikt. ITS onderzoek toont aan dat de gekozen aanpak met de mix van eigen motivatie en verplichting werkt.

De verbinding tussen individuele ontwikkeling koppelen aan de teamontwikkeling is het belangrijkste ontwikkelpunt in het professionaliseringsbeleid.

De centrale vraag voor de doorontwikkeling van het professionaliseringprogramma van KW1C is: werken leraren SAMEN aan de doorontwikkeling van het ONDERWIJS en het TEAM? Om dit te onderzoeken is een onderzoek van de Caluwe ingericht om teams als team te scoren op de kleuren van de Caluwe en de energie binnen teams. Dit heeft 'zelfkennis' opgeleverd voor teams. Dit geeft richting aan teamsamenstelling en ontwikkeling en geeft richting voor de scholing van de teamleden.
Het KW1C beleid richt zich op grond van dit onderzoek op teamontwikkeling.Geschreven door John Schobben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten